Vzgojno svetovanje za starše

Staršem nudim pomoč, ko se čutijo nemočni, obupani. Vzgoja zajema celostni razvoj osebnosti, ki poteka na kognitivni, emotivni in vrednotni ravni. Cilj vzgojnega svetovanja je staršem nuditi podporo in usmerjanje pri uporabi učinkovitih mehanizmov in motivacijsko učinkovitejša znanja, da pomagajo svojim otrokom pri reševanju vsakdanjih težav in razvoju čuta za samostojnost ter samodisciplino. Starši se naučijo poslušati in sprejemati otrokova močna čustva ter tako povečajo sodelovanje s svojimi otroki.

logo pokoncno
Psiholog uporablja psihološke metode in tehnike, s pomočjo katerih posameznika spodbuja k doseganju pozitivnih sprememb.

Kontakti

Psihološko svetovanje
Marijana Kastelic, univ.dipl.psih.

Naslov:
Snežniška cesta 34, 6257 Pivka

Telefon: 041 320 279

Email: kiron.svetovanje@gmail.com

Delovne ure

Po naročilu.

Neudeležbo sporočite vsaj dan pred dogovorjenim terminom, sicer se plača polovico osnovne cene srečanja.